مرجع دریافت خمس
69 بازدید
محل نشر: مجله اقتصاد فرهنگي پژوهشگاه 1382 شماره8
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی